Stavební práce

Naší hlavní doménou ve stavebnictví souvisí především se střechou.

Naše hlavní práce tvoří:

  • Betonování věnců
  • Zdění štítových zdí
  • Zdění komínů
  • Zateplování RD
  • Sádrokartonářské práce

Stavebnictví je hospodářský obor, pomocí kterého je zajišťována výstavba, údržba, modernizace, rekonstrukce a demolice stavebních objektů.

Stavebnictví plní pro společnost několik funkcí:

  • sociální (bydlení, kultura, zdravotnictví, vzdělávání, sport)
  • průmyslová výroba
  • zemědělská výroba
  • doprava
  • energetika

Stavebnictví je členěno do čtyř základních skupin: